Nasze zajęcia

Język angielski

Prowadzący: Eliza Straszczyk

 

Nauka j. angielskiego od najmłodszych lat ma wiele zalet. Dziecięcy mózg szybko przyswaja nowe wiadomości, a dzieci z łatwością uczą się nowych słówek i zwrotów które stają się świetną bazą do dalszej edukacji językowej. Przedszkolaki nie wstydzą się popełnianych błędów, nie mają oporów przed mówieniem, więc nauka jest efektywna, a dzieci chętnie wykorzystują nowe umiejętności w codziennym życiu.

 

 1. angielski w naszym przedszkolu ma formę zabawy, nauka nie jest nudna i dzieci chętnie biorą w niej udział. Każde zajęcia są różnorodne, zaskakujące, emocjonujące i ciekawe. Nauczanie odbywa się przy wykorzystaniu piosenek, bajek, rysunków i zabawek.

Trening pamięci

Prowadzący: Elżbieta Mirzejewska

 

Ćwiczenia realizowane na zajęciach treningu pamięci i koncentracji uwagi pobudzają umysł do intensywnej pracy, a są to m.in. takie ćwiczenia jak:

 • ćwiczenia wyobraźni – wizualizacje
 • rozwijanie wyobraźni polisensorycznej (wielozmysłowej)
 • ćwiczenia koncentracji uwagi
 • ćwiczenia rozwijające pamięć
 • ćwiczenia rozwijające myślenie skojarzeniowe – pobudzające kreatywność

 

Efektem pracy na treningu pamięci jest:

 • znajomość technik pamięciowych
 • umiejętność stosowania poznanych technik
 • swoboda w zapamiętywaniu trudnego materiału
 • lepsza pamięć naturalna

 

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy co pozwala wypracować u dzieci pozytywne podejście do edukacji i wysokie poczucie własnej skuteczności.

Robotyka z programowaniem

Prowadzący: Adrianna i Paweł Cholewińscy

 

Robotyka z programowaniem to idealne zajęcia dla każdego młodego odkrywcy. Roboty mTiny, wykorzystywane podczas zajęć, poprzez gry i zabawy pomagają dzieciom ćwiczyć logiczne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów. Interaktywne puzzle i kolorowe karty skanowane dotykowym długopisem wprowadzają maluchy w świat kodowania. Podczas warsztatów dzieci pracują w małych grupach – każdy zespół ma do dyspozycji swojego robota, dotykowy kontroler i zestaw akcesoriów.

Warsztaty teatralne

Prowadzący: Zbigniew Szreder

 

Zajęcia teatralne zawierają w sobie elementy dramy, dykcję, impostację, plastykę gestu, taniec  i śpiew, są świetnym uzupełnieniem i rozwinięciem programu przedszkola. Teatr bowiem jest syntezą wszystkich sztuk, kształtuje wyobraźnię i poczucie własnej wartości dziecka, ucząc jednocześnie pracy w zespole. Cotygodniowe zajęcia teatralne prowadzone przez cały rok szkolny zakończone zostają pokazem dla rodziców.

 

Program zajęć obejmuje takie ćwiczenia jak:

 • rozgrzewka ruchowa,
 • fizyczne ćwiczenia rozluźniające i otwierające,
 • wyrażanie emocji za pomoca gestów i ciała – pantomima,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • praca nad samogłoską,
 • ćwiczenia logopedyczne,
 • elementarne zadania aktorskie,
 • ćwiczenia z podziałem na role,
 • praca z mikrofonem

Rytmika

Prowadzący: Pani Agnieszka Kuźmińska

 

Rytmika, czyli zajęcia umuzykalniające zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego to jedna z metod wychowania przez sztukę.

 

Celem zajęć jest:

 • wdrażanie do umiejętności słuchania muzyki,
 • wyrobienie poczucia rytmu, słuchu,
 • kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku,
 • uwrażliwianie na estetykę ruchów,
 • poznawanie i różnicowanie dźwięków instrumentów muzycznych,
 • nauka piosenek tematycznych dostosowanych do pór roku,
 • rozwijanie twórczej inwencji dziecka.

Gimnastyka korekcyjna

Prowadzący: Agata Patalan

 

Gimnastyka korekcyjna to specyficzna forma ćwiczeń fizycznych, których głównym celem jest korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała oraz doprowadzenie sprawności fizycznej dzieci do stanu uznanego za prawidłowy.

 

W trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, wzmiacniają mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę, głównie mięśnie grzbietu i brzucha, a także stabilizujące kręgosłup. Gimnastyka korekcyjna to także profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia.

Piłka nożna

Prowadzący: Dariusz Patalan

 

Głównym celem zajęć piłki nożnej w przedszkolu jest rozbudzenie w dzieciach pozytywnego podejścia do sportu.

 

Zajęcia realizowane są w formie zabawy. Na zajęciach dzieci przede wszystkim cieszą się ruchem, a elementy piłki nożnej wprowadzane są stopniowo. Dzieci czą się prowadzenia, przyjęcia i czucia piłki, a także strzałów na bramkę. Nauce towarzyszą zabawy kształtujące zwinność, zwrotność, szybkość, koordynację ruchową . Podczas zajęć przedszkolaki uczą się przestrzegania norm i reguł gry, współpracy w grupie oraz umiejętności pogodzenia się z przegraną.

Balet

Prowadzący: Anna Kopczyk

 

Zajęcia baletu to doskonała okazja do wprowadzania dzieci w cudowny świat tańca. Dzieci uczą się świadomości ciała, orientacji w przestrzeni, poczucia rytmu, zapoznają się z najpiękniejszymi utworami muzyki klasycznej. Kolejnym etapem jest wzmocnienie ciała, zdobycie pewności siebie    i rozwój koordynacji ruchowej oraz wykonywanie kroków i figur baletowych.

 

Nauka odbywa się porzez zabawę co sprzyja rozwojowi miłości do tańca i ruchu, a także przyswajania nowych pojęć.

Dogoterapia

Prowadzący: Iwona van Buuren, Aleksandra Musielak

 

Zajęcia dogoterapii pozwalają naszym dzieciakom uczyć się prawidłowej relacji z psem oraz zasad bezpieczeństwa w kontaktach dziecko – pies. Comiesięczne spotkania z czworonożnym przyjacielem wspierają swobodną aktywność dziecka w zabawie, a także budują poczucie odpowiedzialności i sprawczości. Niewątpliwie pozytywne doświadczenia w relacji z psem wspomagają prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka.

Warsztaty naukowa "Akademia Bystrzaka"

Prowadzący: Centrum Edukacji SmartLab

 

Akademia Bystrzaków to cykl zajęć edukacyjnych z obszaru nauk przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia, ekologia, elementy historii i geografii).

 

Projekt zakłada zwiększenie kompetencji poznawczych dzieci, umożliwiających precyzyjne i przemyślane wykorzystanie zarówno posiadanej, jak i zdobywanej podczas zajęć wiedzy w praktyce. Mając na uwadze, że tempo rozwoju przedszkolaka zależy nie tylko od wrodzonych predyspozycji, ale także od jego środowiska, doświadczanych bodźców i samodzielnego wysiłku, wspierany jest rozwój poznawczy przedszkolaków przez stymulację umiejętności postrzegania, zapamiętywania i przetwarzania informacji. Samodzielne wykonywanie eksperymentów to nie tylko ogromna frajda, ale również swoista gimnastyka dla chłonnego umysłu małego dziecka.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z serwisu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności.